kontrollerad bilverkstad

Vi uppfyller kraven för kontrollerad Bilverkstad

Kontrollerad Bilverkstad, den gröna punkten, är ett samarbete mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF),
Bilindustriföreningen (BIL Sweden), Svensk Bensinhandel, Konsumentverket (KOV), Bilprovningen och bilförsäkringsbolagen.

Den gröna punkten innebär att verkstaden alltid uppfyller de villkor som ställs för att bli godkänd som Kontrollerad Bilverkstad. För att ge dig garanti att villkoren är uppfyllda ingår dessa verkstäder i ett system där de får oanmälda stickprovskontroller av reparationsarbetet men där det även sker en kontroll av att verkstaden uppfyller alla krav vad gäller prisuppgifter.

www.kbv.nu

Mölnlycke Lackering och Karosseriverkstad är ett bilskadecenter som alltid strävar efter bästa kvalité på service.